Privacyverklaring

Privacyverklaring om veilig te bewegen

Hunters & Makers is gevestigd aan de Camplaan 20A te Heemstede en is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Hunters & Makers
Ingrid Rademakers
Camplaan 20A
2103 GW Heemstede
Tel.: 00 31 23 79 200 57
Mobiel: 00 31 6 511 188 09
e-mail: ingrid@huntersandmakers.com
Website: www.huntersandmakers.nl

Gegevens die wij verwerken

Hunters & Makers verwerkt je persoonsgegevens, doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Dit zijn:

 • voor- en achternaam
 • adresgegevens
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • geboortedatum en –plaats
 • huidige inkomen
 • gegevens huidige en/of eerdere werkgevers
 • gegevens huidige en/of eerdere opleiding
 • gegevens over competenties

Je gegevens worden zorgvuldig, vertrouwelijk en respectvol behandeld. Bij aanmelding voor de nieuwsbrief  worden je naam en e-mail gegevens alleen voor dat doel gebruikt. Als je een gesprek aanvraagt,  worden je naam, e-mailadres of telefoonnummer gebruikt om contact met je op te nemen. Als je een cursus, workshop of opleiding besteld, dan vragen we ook nog adresgegevens van je.  Gegevens over werkervaring, opleiding en vaardigheden worden uitsluitend gevraagd, wanneer je een coaching- en/of loopbaantraject bij ons volgt.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of diensten hebben geen intentie om gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via ingrid@huntersandmakers.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Hunters & Makers verwerkt jouw persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doelen:

 • om onze dienstenverlening te kunnen uitvoeren
 • om je te informeren over wijzigingen in onze diensten
 • voor het afhandelen van jouw betaling
 • voor het verzenden van onze nieuwsbrief

Onderaan iedere nieuwsbrief vind je de mogelijkheid om je gegevens aan te passen of om je af te melden.

Geautomatiseerde besluitvorming
Je gegevens worden nooit beschikbaar gesteld aan anderen. Ze worden ook niet gebruikt om uitgebreide bezoekersprofielen samen te stellen, noch voor besluitvorming op basis van geautomatiseerde verwerkingen (dat wil zeggen, door computerprogramma’s of -systemen zonder tussenkomst van een mens).

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Hunters & Makers bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor persoonsgegevens:

 • zolang de inschrijving van de nieuwsbrief actueel is bewaren we naam en e-mail adres.
 • als er een schriftelijke overeenkomst is uitgevoerd bewaren we je gegevens maximaal 3 jaar.
 • als er facturen zijn uitgewisseld, hebben we een fiscaal wettelijke bewaarplicht van 7 jaar voor facturen.

Delen van persoonsgegevens met derden
Hunters & Makers deelt jouw persoonsgegevens alleen met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting of een gerechtvaardigd belang zoals redelijke bedrijfsuitoefening. Deze derden zijn:

 • administrateur en belastingadviseur, vanwege inzage in facturen met adresgegevens
 • websitehoster, voor de opslag van gegevens uit contactformulieren
 • nieuwsbriefsoftware, voor de digitale nieuwsbrief

Met deze derden, die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Hunters & Makers gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Wij bieden u tevens de mogelijkheid om het plaatsen van cookies voor Google Analytics uit te zetten via deze link .

Cookies die wij gebruiken:

Noodzakelijk

Cookie “PHPSESSID”
Doel: behoudt de gebruikerssessie gedurende pagina wijzigingen
Type: functioneel
Bewaartermijn: 1 sessie

Statistieken

Cookie “@@History/@@scroll|#”
Doel: Niet geclassificeerd
Type: analytisch
Bewaartermijn: 1 sessie

Cookie “_ga”
Doel: registreert een uniek ID dat gebruikt wordt om statistische data te genereren omtrent hoe de bezoeker de website gebruikt
Type: analytisch
Bewaartermijn: 2 jaar

Cookie “_gid”
Doel: registreert een uniek ID dat gebruikt wordt om statistische data te genereren omtrent hoe de bezoeker de website gebruikt
Type: analytisch
Bewaartermijn: 1 dag

Cookie “collect”
Doel: wordt gebruikt om data te sturen naar Google Analytics omtrent het gebruikte device en gedrag van de bezoeker. Volgt de bezoeker over devices en marketing kanalen.
Type: analytisch
Bewaartermijn: 1 sessie

Marketing

Cookie “GPS”
Doel: registreert een uniek ID op mobiele devices om tracking te activeren op basis van geografische locatie
Type: analytisch
Bewaartermijn: 1 sessie

Cookie “VISITOR_INFO1_LIVE”
Doel: probeert om de bandbreedte in te schatten van de bezoeker op pagina’s met YouTube video’s
Type: analytisch
Bewaartermijn: 179 dagen

Cookie “YSC”
Doel: registreert een uniek ID om statistieken te bewaren omtrent welke video’s de bezoeker op YouTube heeft gezien
Type: analytisch
Bewaartermijn: 1 sessie

Niet geclassificeerd

Cookie “qtrans_front_language”
Doel: Niet geclassificeerd
Type: functioneel
Bewaartermijn: 1 jaar

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Hunters & Makers en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar ingrid@huntersandmakers.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren binnen 24 uur op jouw verzoek.
Hunters & Makers wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via  deze link.